Zorggroep Oefentherapie Zuid-Holland West

De Zorggroep Oefentherapie (ZO) is een samenwerkingsverband van eerstelijns oefentherapeuten Cesar/Mensendieck in de zorgregio Zuid-Holland West. Wij ondersteunen het regionale beleid van de gezondheidszorg door de paramedische beweegzorg optimaal af te stemmen op de plaatselijke zorgbehoefte. De ZO is opgericht om een duidelijk aanspreekpunt te vormen voor verwijzers, collega-paramedici en regionale organisaties zoals de Zorgorganisatie Eerste Lijn (ZEL) en om multidisciplinaire samenwerking te bevorderen.

De oefentherapeuten van ZO leveren doelgerichte en efficiënte paramedische zorg, passend bij de huidige zorgvraag met haar stijgende zorgkosten. Kenmerkend is onze biopsychosociale werkwijze, welke past binnen de persoonsgerichte zorg. Door gericht te werken aan een gezonde leefstijl en het optimaliseren van bewegingsactiviteiten van de betreffende patiënt, waarbij de zelfzorg, zelfredzaamheid en terugvalpreventie worden gestimuleerd, werkt oefentherapie naast curatief ook preventief.

Oefentherapie Cesar / Mensendieck

Oefentherapeuten bekijken hoe het lichaam belast wordt en zijn gespecialiseerd in het aanleren van gezond beweeggedrag. Dagelijkse activiteiten zoals bukken, lopen en werken, kunnen door pijn of stijfheid niet altijd gemakkelijk uitgevoerd worden. Bewegen gebeurt grotendeels onbewust en iedereen beweegt op een andere manier. De oefentherapeut behandelt en voorkomt klachten die kunnen ontstaan door een insufficiënte houding en bewegingspatroon tijdens dagelijkse activiteiten. Groot voordeel van deze aanpak is dat de oorzaak structureel wordt aangepakt, omdat de patiënt weet waardoor de klacht is ontstaan! De patiënt weet beter hoe het lichaam werkt en leert een optimale houding en manier van bewegen aan.

Oefentherapeuten behandelen rug- en nekklachten, pijn in de gewrichten, klachten bij chronische aandoeningen aan het houding- en bewegingsapparaat, houdingsafwijkingen, (zwangerschapsgerelateerde) bekkenklachten, incontinentie, hoofdpijn, spanningsklachten, slaapproblemen en motorische ontwikkelingsachterstanden.

Er is factsheet gemaakt voor de huisartsen en specialisten van deze regio, daarin leest u wat de oefentherapeut voor patiënten kan betekenen. Hierbij is onderscheid gemaakt in diagnoses voor algemene oefentherapie en een gedeelte voor patiënten met diagnoses die waarschijnlijk beter op zijn plaats zijn bij de daarin gespecialiseerde oefentherapeut. Lees hier meer over onze specialisaties en specialistische netwerken.

Samenwerkingspartners

Om multidisciplinaire samenwerking te bevorderen is het belangrijk elkaar te vinden in het zorglandschap. De ZO staat open voor overleg en samenwerking tussen zorggroepen onderling, zoals de zorggroepen van de huisartsen, apothekers, psychologen, logopedisten, diëtisten, fysiotherapeuten en ergotherapeuten, individuele zorgverleners, regionale zorgorganisaties en zorgverzekeraars. Wij werken samen met Zorgorganisatie Eerste Lijn (ZEL) en onze beroepsvereniging de VvOCM. Wilt u overleg en/of meer informatie, neem dan contact met ons op.
Schuiven naar boven