Wij werken graag met u samen

Persoonsgerichte zorg vraagt vaak om een multidisciplinaire aanpak. Binnen deze aanpak leren oefentherapeuten de patiënt bewust om te gaan met de houding, bewegingsmogelijkheden en algehele gezondheid. Door gedragsverandering en het aanleren van zelfmanagement is de behandeling zowel curatief als preventief. Leren bewegen met optimale belasting van spieren en gewrichten en bewust voelen wat het lichaam doet, o.a. met behulp van externe feedback gebruikmakend van een grote spiegel. Praktische adviezen en ondersteunende oefeningen zorgen dat de patiënt thuis zelf aan de slag kan. Zo werken we samen toe naar een passende oplossing, waarbij de patiënt weer grip krijgt op de klachten.

Verwijs- en factsheet

Er is een gecombineerde verwijzing- en factsheet gemaakt voor de huisartsen en specialisten van deze regio, daarin leest u wat de oefentherapeut voor uw patiënt kan betekenen. Hierbij is onderscheid gemaakt in diagnoses voor algemene oefentherapie en een gedeelte voor patiënten met diagnoses die waarschijnlijk beter op zijn plaats zijn bij de daarin gespecialiseerde oefentherapeut. Bij onze praktijkzoeker vindt u een geactualiseerde lijst van de actieve oefentherapeuten aangesloten bij ZO. De factsheet en de ledenlijst ondersteunen de huisartsen en specialisten efficiënter te verwijzen naar de oefentherapeuten in hun buurt.

Het is mogelijk om een gelamineerde versie te ontvangen voor in uw praktijk. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze secretaris.

Kwaliteit

De oefentherapeut biedt professionele beweegzorg. Oefentherapie Cesar/Mensendieck is een erkend paramedisch beroep, waarbij de therapeuten vallen onder artikel 34 van de Wet BIG. Om de kwaliteit van de zorg te waarborgen zijn alle bij ZO aangesloten oefentherapeuten geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP). Daarnaast zijn er aparte registers in het KP voor de hoofdspecialisaties bekkenoefentherapie, geriatrische oefentherapie, kinderoefentherapie en psychosomatische oefentherapie. Wij zijn direct toegankelijk, patiënten kunnen zonder verwijzing bij ons terecht. Bij verwijzing stellen wij het op prijs om met instemming van de patiënt, relevante voorgeschiedenis en onderzoeksinformatie te ontvangen.

Literatuuronderzoek Onze beroepsvereniging de VvOCM heeft een kennisagenda ontwikkeld om in kaart te brengen waar effectiviteit van oefentherapeutische interventies is aangetoond en waar kennisbehoefte ligt voor verder onderzoek. De uitkomsten van het literatuuronderzoek zijn weergegeven in een infographic. Omdat er zoveel bewijs voor oefentherapeutische interventies is, zijn alleen reviews van de twee hoogste niveaus meegenomen in het onderzoek.

Vergoeding Oefentherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering en wordt beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. Onder de 18 jaar worden de eerste 18 behandelingen vergoed. Aandoeningen voorkomend op de lijst ‘Chronische Aandoeningen’ worden vanaf de 21e behandeling vanuit de basisverzekering vergoed. Sinds januari 2018 worden de eerste 12 behandelingen bij Artrose Heup/Knie vanuit de basisverzekering vergoed.

Bekijk hier het vergoedingenoverzicht van 2022.

Specialisaties

De oefentherapeut behandelt rug- en nekklachten, pijn in de gewrichten (bekken, knie-enkel-voet, arm-schouder-pols), klachten bij chronische aandoeningen aan het houding- en bewegingsapparaat, houdingsafwijkingen, hoofdpijn, spanning en incontinentie. Naast de algemene oefentherapie onderscheidt onze beroepsvereniging de VvOCM meerdere specialisaties:

Bekkenoefentherapie
De Bekkenoefentherapeut behandelt patiënten met (gecompliceerde) bekkenklachten en/of bekkenbodemproblematiek, al dan niet zwangerschapsgerelateerd, en patiënten die het risico lopen bekkenklachten en/of bekkenbodem problematiek te ontwikkelen. De bekkenoefentherapeut behandelt ook urine-incontinentie, bij zowel vrouwen als mannen. Lees meer over deze specialisatie in het beroepscompetentieprofiel Bekkenoefentherapeut.

Geriatrische oefentherapie
De Geriatrie-Oefentherapeut behandelt (kwetsbare) ouderen met een complexe hulpvraag en ouderen die risico lopen op kwetsbaarheid, waarbij de fysieke en/of cognitieve problematiek heeft geleid of mogelijk leidt tot afname van functioneren (functies, activiteiten en participatie), zelfredzaamheid en kwaliteit van leven. Lees meer over deze specialisatie in het beroepscompetentieprofiel Geriatrie-Oefentherapeut.

Kinderoefentherapie
De Kinderoefentherapeut heeft zich gespecialiseerd in het behandelen of begeleiden van kinderen met motorische ontwikkelingsproblematiek. Daarmee richt de Kinderoefentherapie zich op de voorwaarden voor het ontwikkelen van bewegingsgedrag, wat aanpalend is aan de algemene oefentherapie die zich richt op het veranderen van bestaand gedrag op het gebied van houdings- en bewegingsgewoonten. Lees meer over deze specialisatie in het beroepscompetentieprofiel Kinderoefentherapeut.

Psychosomatische oefentherapie
De Psychosomatisch Oefentherapeut behandelt patiënten met lichamelijke klachten waarbij psychosociale stressfactoren een rol spelen bij het ontstaan of voortbestaan van deze klachten. De Psychosomatisch Oefentherapeut herkent en beïnvloedt de complexe relatie tussen lichamelijk functioneren, psychisch functioneren en de (psychosociale) context. Lees meer over deze specialisatie in het beroepscompetentieprofiel Psychosomatisch Oefentherapeut.

Oefentherapeutische Netwerken

Naast de hoofdspecialisaties zijn er leden van de Zorggroep Oefentherapie actief in de volgende specialistische netwerken:

Landelijk Netwerk Slaapoefentherapie
Slaapoefentherapeuten zijn bijgeschoold in het behandelen van gedragsmatige slaapproblemen, zoals moeite met in- en doorslapen of te vroeg / niet uitgerust wakker worden en bioritme problematiek. Zij leren non-stop verder op basis van recente inzichten en nieuwe wetenschappelijke publicaties. De slaap wordt behandeld als onderdeel van het algemeen dagelijks functioneren en de lichamelijke en geestelijke gevolgen die een slechte nachtrust op de mens kan hebben. De behandeling bestaat o.a. uit Cognitieve Gedragstherapie-Insomnie, slaapeducatie, stimuluscontrole-therapie en relaxtraining. Meer uitleg en informatie over de aanpak vindt u op de website van het Landelijk Netwerk Slaapoefentherapie.

Netwerk Chronische Pijn
Het Netwerk Chronische Pijn bestaat uit oefentherapeuten die gespecialiseerd zijn in de behandeling van mensen met chronische pijn. Alle oefentherapeuten volgen een eenduidige behandelwijze, vastgelegd in het Chronisch Pijn Protocol. Dit protocol kwam in nauwe samenwerking met revalidatieartsen tot stand. Jaarlijks wordt het protocol op basis van de laatste wetenschappelijke en evidence based practice inzichten bijgesteld en aangescherpt. Deze behandeling van patiënten met chronische pijnklachten is een voortraject voor de behandeling in het revalidatiecentrum. Voor deze behandeling is altijd een verwijzing van huisarts of specialist nodig. Lees meer op de website van het Netwerk Chronische Pijn.
Schuiven naar boven