Samenwerkingsverband Oefentherapeuten

Een actieve groep van enthousiaste oefentherapeuten Cesar/Mensendieck in regio’s Nieuwe-Waterweg Noord, Delft, Westland en Oostland heeft zich begin februari 2019 verenigd in een coöperatieve zorggroep. Aangezien onze beroepsgroep uit relatief veel solisten en kleine praktijken bestaat, is het handig om één regionaal aanspreekpunt te hebben. De Zorggroep Oefentherapie Zuid-Holland West versterkt de positie van oefentherapeuten binnen de eerstelijns paramedische zorg. De ZO is hard nodig, door toenemende zorgkosten zijn er veranderingen op komst. Het beleid wordt steeds meer regionaal gemaakt en het is belangrijk dat wij daarbij betrokken zijn. De samenwerking met o.a. verwijzers, collega paramedici en regionale organisaties bevordert een efficiënte behandeling van cliënten.

ZO zorgt voor blijvend werkplezier!

De oefentherapeut kan als de beste betaalbare paramedische zorg van uitstekende kwaliteit leveren, passend bij de huidige zorgvraag. De oefentherapeut is goed bezig en wil ook, op plezierige wijze, goed bezig blijven! De Zorggroep Oefentherapie (ZO) is opgericht, met als doel de positie van de regionale oefentherapeut zo veel mogelijk te behouden en waar mogelijk te versterken. De ZO werkt hierbij samen met de ZEL en de VvOCM.

Om haar doel te bereiken doet de ZO het volgende:
1) ze neemt deel aan overleg met regionale zorggroepen;
2) ze houdt de leden op de hoogte van de mogelijkheden om bij te dragen aan de regionale zorg, zoals deelname aan multidisciplinaire projecten;
3) ze streeft ernaar de naamsbekendheid van de oefentherapeut regionaal te vergroten, zowel bij verwijzers, collega paramedici, als patiënten;
4) ze streeft naar verbetering van de multi- en monodisciplinaire samenwerking door onder andere kennis te delen met elkaar;
5) ze voert gezamenlijke PR (met dus groter budget en eenduidiger);
6) ze stelt handvatten beschikbaar voor verwijzers voor doelgerichte verwijzingen;
7) ze streeft ernaar om een duidelijk aanspreekpunt te zijn voor derden.

De Zorggroep Oefentherapie streeft ernaar dat je met meer plezier en gemak kunt blijven werken! De ZO en haar leden hebben daarvoor jouw steun nodig. Samen vormen wij een duidelijke eenheid waar de anderen in het zorglandschap niet omheen kunnen. 83% van de oefentherapeuten in onze regio is al lid. Bundel de krachten en sluit je aan!

De volgende ALV is op dinsdag 14 juni om 19:30, locatie wordt later bepaald. Lees meer in het huishoudelijk reglement over onze werkwijze en lidmaatschap.
Meer weten of gelijk lid worden? Neem dan contact met ons op.

Projecten

Factsheet:
Er is een factsheet gemaakt voor de huisartsen en specialisten van deze regio met daarin informatie over oefentherapie en behandelvoorbeelden uit de praktijk. In dit verwijsoverzicht is onderscheid gemaakt in diagnoses voor algemene en gespecialiseerde oefentherapie. De factsheet en geactualiseerde ledenlijst zijn in maart 2022 verspreid en ondersteunen efficiënte verwijzing naar de oefentherapeuten in de buurt.

Stroomschema POH-GGZ:
Door de COVID-19 pandemie is er een toename van patiënten met psychische en/of slaapproblemen. Psychosomatisch oefentherapeuten en slaapoefentherapeuten behandelen deze klachten en kunnen o.a. de POH-GGZ en andere collega’s ondersteuning bieden. De ZEL heeft een stroomschema gemaakt voor deze disciplines om te bepalen waar de patiënt de meest geschikte zorg kan ontvangen. De Zorggroep Oefentherapie heeft contactinformatie aangeleverd aan ZEL, welke is opgenomen in het stroomschema voor verwijzing van deze patiëntgroep.

Samenwerking met Inkoop XL:
Zorggroep Oefentherapie en Inkoop XL werken samen, zodat u als eerstelijns professional eenvoudig de (inkoop)kosten omlaag kunt brengen en de kwaliteit van de (inkoop)bedrijfsvoering kunt verhogen. In de speciale Zorggroep Oefentherapie ZHW bestelomgeving kunt u vrijblijvend en kosteloos profiteren van substantiële inkoopvoordelen die oplopen tot meer dan 30%. Lees meer in de brochure of kijk op de site van Inkoop XL.
Schuiven naar boven